การประกวดธิดาหญิงกล้า ประจำปี 2561

ด้วยอำเภอบัวใหญ่ ร่วมกับเทศบาลเมืองบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอบัวใหญ่ และภาคเอกชน ได้จัดงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ ประจำปี 2561 โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 4-10 มีนาคม 2561 ในงานนี้ได้จัดการประกวดธิดาหญิงกล้า ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่นี่

หลักเกณฑ์การประกวดธิดาหญิงกล้า ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดที่นี่  downalod-pdf