การพ่นสารเคมีกำจัดยุง ครั้งที่ 1

IMG2_0001 IMG2_0002 IMG2_0003