การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

ด้วยเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ได้จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น พัฒนาทักษะกีฬาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ห่างไกลยาเสพติด โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 7 – 18 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาบาสเกตบอล (ข้างสระใหญ่) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ โดยจัดการแข่งขัน ดังนี้
1.รุ่น อายุไม่เกิน 13 ปี ชาย
2.รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3.รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4.รุ่น อายุไม่เกิน 17 ปี ชาย
5.รุ่น ประชาชนทั่วไป ชาย
โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันที่ 2 มีนาคม 2561 ในวันเวลาราชการ ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบัวใหญ่ โทร 0-4446-1639 ต่อ 33 โทรสาร 0-4446-1370 วันจับสลากแบ่งสาย ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบัวใหญ่
รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่    
pdf-download-icon