การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน “บัวใหญ่เกมส์” ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง หลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน “บัวใหญ่เกมส์”
ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560

 • ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร
  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน “บัวใหญ่เกมส์” ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560
  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
  141120171.2
 • ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่องการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน “บัวใหญ่เกมส์” ครั้งที่ 32
  ดาวน์โหลดเอกสาร pdf_icon Download
 • หลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน “บัวใหญ่เกมส์” ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560
  ดาวน์โหลดเอกสาร pdf_icon  Download1
 • ใบสมัครการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน “บัวใหญ่เกมส์” ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560
  ดาวน์โหลดเอกสาร  pdf_icon Download2
 • บัญชีรายชื่อนักกีฬา
  ดาวน์โหลดเอกสาร  pdf_icon Download3
 • แผงรูปถ่ายนักกีฬา
  ดาวน์โหลดเอกสาร  pdf_icon Download4