กำหนดวันประกาศผลการสอบแข่งขัน และหลักเกณฑ์การให้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค.ค) และหลักเกณฑ์การทดสอบยกน้ำหนัก

 

หนังสือแจ้งสาสุข