ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่

           ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561  ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่

25498045_1411944662260841_8632056910779340710_n