ขอเชิญร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วัดทุ่งมนหนองกวาง

ประชาสัมพันธ์จากวัดทุ่งมนหนองกวาง อำเภอประทาย

เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ด้วยวัดทุ่งมนหนองกวาง ตำบลค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ได้จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต ฉลองโบสถ์ใหม่ ในวันที่ 11-16 เมษายน 2560
และทางวัดจะออกรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่
ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 05.30 น. จึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

1