ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ประชาสัมพันธ์…ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล 
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่

สภา_0002 สภา_0003