ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เลขที่ 52 ถ.ทางหลวง 202
ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

หมายเลขโทรศัพท์ (ระบบตอบรับอัตโนมัติ)
044-461-163
044-461-639
044-461-184
044-461-562

หมายเลขโทรศัพท์ สถานีดับเพลิงบัวใหญ่
044-461-111 หรือ 199

หน่วยงาน หมายเลขภายใน
โอเปอเรเตอร์ 0
หน้าห้องผู้บริหาร 15
หน้าห้องปลัดเทศบาล 17
สำนักปลัดเทศบาล 0
กองการศึกษา 33
กองคลัง 29
กองช่าง 31
กองสาธารณสุขฯ 35
กองวิชาการฯ 29
กองการประปา 38
กองสวัสดิการสังคม 21
งานป้องกัน,งานเทศกิจ 39
งานทะเบียน 22