ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 43 จุด

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 43 จุด รวม 9 รายการ

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf_icon Download3

2.1

2.2