ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดคลิกที่นี่ images