ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบแข่งขัน ในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (ตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบัวใหญ่
ตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบแข่งขัน

**สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่**  pdf_icon

Download2.1.1

Download2.1.2