ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เชื่อมถนนนิเวศรัตน์กับถนนเทศบาล 11 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โกรกอีฟานและสระแดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เชื่อมถนนนิเวศรัตน์กับถนนเทศบาล 11
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โกรกอีฟานและสระแดง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf_icon Download5

5.1

5.2