ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูงพร้อมปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาโรงสูบน้ำประปา เทศบาลเมืองบัวใหญ่

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูงพร้อมปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา
โรงสูบน้ำประปา เทศบาลเมืองบัวใหญ่ (ครั้งที่ 2)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf_icon Download6

6.1

6.2