ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนหัวหนอง 3 (ฝั่งทิศตะวันตก)

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนหัวหนอง 3 (ฝั่งทิศตะวันตก)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

**สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่**

downalod-pdf