ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 20 (ฝั่งทิศตะวันออก) ช่วงจากสระแดงถึงทางหลวง 202 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 20 (ฝั่งทิศตะวันออก) ช่วงจากสระแดงถึงทางหลวง 202 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

**สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่**

pdf-download-icon