ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูงพร้อมปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาโรงสูบน้ำประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูงพร้อมปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา
โรงสูบน้ำประปาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf_icon Download1

 4

4 (2)