ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาเทศบาล แบบผิวดินขนาดใหญ่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาเทศบาล แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
ตำบลบัวใหญ่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

**สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่**

downalod-pdf