ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 20 จากแยกถนนโนนใบบัว 1 ถึงสะพานข้ามลำห้วยโจด

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเทศบาล 20 จากแยกถนนโนนใบบัว 1 ถึงสะพานข้ามลำห้วยโจด 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

**สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่**

downalod-pdf