ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนบัวใหญ่ 3 (ฝั่งทิศใต้)

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนนบัวใหญ่ 3 (ฝั่งทิศใต้) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

**สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่**

downalod-pdf