ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนหัวหนอง 9 (ฝั่งทิศเหนือ)

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ซอยแยกถนนหัวหนอง 9 (ฝั่งทิศเหนือ) 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

**สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่**

downalod-pdf