ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

**สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่**

downalod-pdf