ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (ตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว)

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
(ตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว)

**สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่**

pdf-download-icon