ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 9 อัตรา

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 9 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf_icon Download

1

2

3