ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เชื่อมถนนนิเวศรัตน์กับถนนเทศบาล 11 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โกรกอีฟานและสระแดง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction)

เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เชื่อมถนนนิเวศรัตน์กับถนนเทศบาล 11
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โกรกอีฟานและสระแดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction)

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf_icon Download02

2