ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูง พร้อมปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction)

เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างหอถังสูงพร้อมปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา โรงสูบน้ำประปา
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf_icon Download01

1