ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (ตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว)

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว

**สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่**  pdf_icon

Download1.1

Download2.1

**สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่**