ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่และรักษาความสะอาด)

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่และรักษาความสะอาด

**สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่**

291260.11

261260.31