ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีสัมภาษณ์ และทดลองการปฏิบัติงาน ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ชั้น 2 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด ดังนี้

pr