ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่ง พนักงานเขียนตั๋ว

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่ง พนักงานเขียนตั๋ว

**สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่**  

271260.1111

271260.12