ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 56 รายการ

ด้วยศาลจังหวัดบัวใหญ๋ ได้ออกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 56 เรื่อง ในวันที่ 15 กุมาาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียด ดังนี้

2561-02-05 11-32-39_00182561-02-05 11-33-27_0019

pdf-download-icon