ประกาศสอบราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนบัวใหญ่ 1 (ฝั่งทิศใต้) และถนนบัวใหญ่ 9 (ฝั่งทิศตะวันตกข้างโรงเรียนเทศบาล1)

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนบัวใหญ่ 1
(ฝั่งทิศใต้) และถนนบัวใหญ่ 9 (ฝั่งทิศตะวันตกข้างโรงเรียนเทศบาล 1)

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf_icon Download4

4.1

4.2