ประกาศสอบราคาก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนเทศบาล 7 (ฝั่งทิศตะวันออก)

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา
ถนนเทศบาล 7 (ฝั่งทิศตะวันออก)

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf_icon Download2

3.1

3.2