ประกาศสอบราคาก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนเทศบาล 12 (ฝั่งทิศตะวันออก)

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา
ถนนเทศบาล 12 (ฝั่งทิศตะวันออก)

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf_icon DOWNLOAD1

1.1

1.2