ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ไปแล้ว นั้น เนื่องจากเทศบาลเมืองบัวใหญ่มีความจำเป็นต้องเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามประกาศ ดังนี้

31 01 2561

downalod-pdf