ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ประมูลราคาขายครุภัณฑ์ชำรุดของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)

ด้วยเทศบาลเมืองบัวใหญ่ มีความประสงค์จะประมูลราคาขายครุภัณฑ์ชำรุดของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)  จำนวน 439 รายการ

รายละเอียด ดาวน์โหลดได้ ที่นี่   downalod-pdf