ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ตามประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) รายละเอียด ดังนี้

2561-03-14 15-49-39_0085

2561-03-14 15-53-03_0086

       ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่     downalod-pdf