ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

ด้วยเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 1 อัตรา

          ตำแหน่งที่รับสมัคร

          -พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่    downalod-pdf

2561-02-13 10-30-38_0032