ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองม่วง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยเทศบาลเมืองบัวใหญ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองม่วง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2561-03-16 16-40-36_0107 2561-03-16 16-41-07_0108 2561-03-16 16-41-46_0109

รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  downalod-pdf