ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนรถไฟ 1 จากร้านทองไทยเฮงหลีถึงถนนเทศบาล 15 (ฝั่งทิศตะวันออก)

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ก่อสร้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนรถไฟ 1 จากร้านทองไทยเฮงหลีถึงถนนเทศบาล 15 (ฝั่งทิศตะวันออก) ดังนี้

2561-03-30 14-47-41_0134  2561-03-30 14-48-11_0135

รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่นี่    downalod-pdf