ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนรถไฟ 1 จากร้านทองยิ่งเจริญถึงถนนเทศบาล 15 (ฝั่งทิศตะวันออก)

เทศบาลเมืองบัวใหญ่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนรถไฟ 1 จากร้านทองยิ่งเจริญถึงถนนเทศบาล 15 (ฝั่งทิศตะวันออก) ดังนี้

2561-03-30 15-21-33_0149  2561-03-30 15-22-08_0150

รายละเอียดดาวน์โหลดได้ ที่นี่    downalod-pdf-300x89