ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสุรนารี 3 (ฝั่งทิศเหนือ)

ด้วยเทศบาลเมืองบัวใหญ่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสุรนารี 3 (ฝั่งทิศเหนือ) รายละเอียด ดังนี้

2561-04-02 09-54-39_0180 2561-04-02 10-00-42_0181

รายละเอียดดาวน์โหลดได้ ที่นี่  downalod-pdf-300x89