ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยพรสถิตย์ (ฝั่งทิศใต้) เชื่อมระหว่างถนนโนนใบบัว 4 กับถนนเทศบาล 20

ด้วยเทศบาลเมืองบัวใหญ่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยพรสถิตย์ (ฝั่งทิศใต้) เชื่อมระหว่างถนนโนนใบบัว 4 กับถนนเทศบาล 20

2561-04-02 14-47-57_02072561-04-02 14-48-30_0208

รายละเอียดดาวน์โหลดได้ ที่นี่  downalod-pdf-300x89