ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

ตามประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ และการทดลองปฏิบัติงาน ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 โดยมีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามรายละเอียด ดังนี้

2561-04-04 11-50-28_0222

      รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่   downalod-pdf-300x89