ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเชื่อมถนนบัวใหญ่ 5 กับถนนบัวใหญ่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยเทศบาลเมืองบัวใหญ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเชื่อมถนนบัวใหญ่ 5 กับถนนบัวใหญ่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ดังนี้

2561-05-02 13-20-56_0235 2561-05-02 13-21-25_0236

 

รายละเอียดดาวน์โหลดได้ ที่นี่  downalod-pdf-300x89