ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 30 เมษายน 2561 – 10 พฤษภาคม 2561 ไปแล้ว นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป รายละเอียด ดังนี้

2561-05-17 14-37-02_0248