ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์แล้ว ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามประกาศฯ  ดังนี้

2561-05-18 14-56-27_0249