ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

2561-05-25 16-41-25_0255