ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารเป็นอาคารสำนักงานกองสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารเป็นอาคารสำนักงานกองสวัสดิการสังคม

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่   images