ประกาศ เรียกประชุมสมัยสามัญแห่งสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่

เรื่อง  เรียกประชุมสมัยสามัญแห่งสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561

2561-01-12 16-04-32_0005

downalod-pdf